Publications

Nechiporenko A.N., Nechiporenko N.A., Vasilevich D.M., Basinskiy V.A., Nechiporenko A.S., Gavina N.L.
Dubrov V.I., Bondarenko S.G., Kagancov I.M., Sizonov V.V.
Lemtyugov M.B., Simchenko N.I., Bykov O.L., Novikova I.A., Zinovkin D.A.
Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets