Publications

Guseynov M.A., Martov A.G., Andronov A.S.
Guliev B.G., Komyakov B.K., Avazhanov Zh.P.
Popov S.V., Orlov I.N., Gul'ko A.M., Kuplevackiy V.I., Efimcev A.Yu., Peremyshlenko A.S., Vyazovcev P.V., Grin' E.A., Topuzov T.M., Semenyuk A.V., Gorelik M.L., Nimen'ya D.R.
Malhasyan V.A., Kasyan G.R., Hodyreva L.A., Kolontarev K.B., Govorov A.V., Vasil'ev A.O., Pushkar' D.Yu.
Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets