Publications

Malhasyan V.A., Kasyan G.R., Hodyreva L.A., Kolontarev K.B., Govorov A.V., Vasil'ev A.O., Pushkar' D.Yu.
Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets
S.N. Zorkin, V.I.Gubarev, S.A.Borisova, D.S. Shakhnovsky, V.Y.Salnikov, E.K. Zhamynchiev