Publications

D.Yu. Pushkar, G.R. Kasyan, V.A. Malkhasyan, N.A. Sazonova, I.A. Shaderkin, V.A. Shaderkina
Korablinov Oleg Valeryevich, Shalagin Nikolay Igorevich
I.V Goremykin, V.G. Masevkin, S.Yu. Gorodkov, N.Yu. Raygorodskaya, Ya.V. Chernomorets
S.N. Zorkin, V.I.Gubarev, S.A.Borisova, D.S. Shakhnovsky, V.Y.Salnikov, E.K. Zhamynchiev
S.N. Zorkin, S.A. Karpachev, F.O. Turov, E.K. Zhamynchiev, D.S. Shakhnovsky